Cắt cuộn 5mm bề mặt No.1 hàng phẳng, đúng quy cách khách yêu cầu

  • Địa chỉ: Lô A49/II-A50/II, Đường số 4, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, HCM.
  • ĐT: 0937 577 233 hoăc Phương (Đánh sọc):0931027998, Hương (Cắt Tấm): 0389754354
  • Website: https://www.inoxlucthien.com
  • Email: lucthienltd@gmail.com
Danh mục: