Tìm hiểu về vai trò và cách tính quy cách của tấm Inox

Vai trò của bảng quy cách tấm Inox

Giúp khách hàng dễ lựa chọn: Trên bảng quy cách sẽ thể hiện các số liệu về bề dài, bề rộng, bề dày của các mẫu tấm Inox của một cửa hàng có. Do đó, bảng quy cách sẽ giúp khách hàng lựa chọn kích thước vật liệu nhanh chóng hơn.

Giúp phân biệt sản phẩm inox chất lượng: Ứng với mỗi loại vật liệu sẽ có cách tính khối lượng khác nhau. Do đó, tham khảo bảng quy cách sẽ giúp khách hàng dễ dàng nhận biết được chất lượng, phân loại của Inox thông qua khối lượng.

Cách lập bảng quy cách nhanh chóng cho tấm Inox

Thành phần của một bảng quy cách sẽ bao gồm  độ dài, độ rộng, độ dày và khối lượng. Trong đó, 3 thông số chiều dài ta có thể đo được dễ dàng bằng thước và khối lượng của vật liệu cần sử dụng công thức tính toán.

Ta có công thức để tính khối lượng Inox như sau:

m=D.V

Trong đó:

m là khối lượng của tấm inox

V là thể tích của tấm inox = dài * rộng * dày

D là khối lượng riêng của loại inox. Ứng với mỗi loại Inox sẽ có từng khối lượng riêng khác khau.

quy cách tấm inox

Sau đây là bảng quy cách của tấm inox 304. Vì đã biết được khối lượng riêng của inox 304 là 7.93 g/cm3. Do đó ta có thể dễ dàng lập được một bảng quy cách thông qua công thức mà chúng tôi đã cung cấp bên trên. Từ đó, bạn cũng có thể dễ dàng tự lập cho mình một bảng quy cách mà không cần đến cửa hàng cung cấp.

 1000x1000mm1200x1000mm1500x1000mm
0.3mm2.42.93.6
0.4 mm3.23.84.8
0.5 mm4.04.85.9
0.6 mm4.85.77.1
0.7 mm5.66.78.3
0.8 mm6.37.69.5
0.9 mm7.18.610.7
1.0 mm7.99.511.9
1.1 mm8.710.513.1
1.2 mm9.511.414.3
1.5 mm11.914.317.8
1.8 mm14.317.121.4
2.0 mm15.919.023.8
2.5 mm19.823.829.7
3.0 mm23.828.535.7
3.5 mm27.833.341.6