Tuyển dụng Nhân viên kế toán

+ Nhận đơn hàng và lên kế hoạch giao hàng hàng ngày.

+ Xuất hóa đơn bán hàng, phiếu giao hàng trên phần mềm.

+ Nhập số liệu bán hàng và mua hàng vào phần mềm kế toán.

+ Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho Kế toán tổng hợp.

+ Theo dõi công nợ và đốc thúc thu hồi công nợ.

+ Theo dõi nhập xuất tồn, lên kế hoạch nhập hàng theo nhu cầu của Phòng kinh doanh bán lẻ.

+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.

+ Hỗ trợ các công việc văn phòng khác.

+ Hỗ trợ Kế toán tổng hợp.